Dansif

Kort om Dansif

 

Dansif blev stiftet som forening 24. november 2008 på initiativ af en række institutionelle investorer og rådgivere.

Dansif er et upartisk forum for aktører med væsentlig interesse for ansvarlige investeringer. Formålet er, at udbrede og udveksle erfaringer blandt foreningens medlemmer, samt at facilitere en diversificeret debat om ansvarlige investeringer.

Dansif er åben for institutionelle investorer (pensionsinstitutter, investeringsforeninger, m.fl.), samt andre organisationer, som har væsentlig interesse i ansvarlige investeringer, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmer skal være selvstændige juridiske enheder (virksomheder, organisationer, institutioner).
 
  Dansif afholder årligt 3-4 arrangementer, hvor der lægges op til vidensudveksling og debat omkring
relevante emner inden for ansvarlige investeringer. Det kan f.eks. være ansvarlige investeringer og klima, kommunikation af ansvarlige investeringer, påvirkning af virksomheder til at handle mere etisk ansvarligt gennem aktivt ejerskab og lignende.

Dansif har ikke selvstændige holdninger til ansvarlige investeringer eller andre emner. Formanden, bestyrelsen eller andre kan således ikke udtale sig holdningsmæssigt på foreningens og medlemmernes vegne.

Dansifs daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Den daglige drift varetages af Finansforeningen.
DANSIF | H.C. Andersens Boulevard 7, 1. | DK-1553 København V | Telefon +45 3332 4266 | Telefax +45 3332 4274 | dansif@dansif.dk