Dansif

Hvad dækker et medlemskab

 

Dansif er ifølge vedtægterne åben for institutionelle investorer (pensionsinstitutter, investeringsforeninger, m.fl.), samt andre organisationer, som har væsentlig interesse i relation til ansvarlige investeringer, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmer skal være selvstændige juridiske enheder (virksomheder, organisationer, institutioner).

Indmeldelsen sker ved indlevering af vedhæftede ansøgning til bestyrelsen og er gældende for kalenderåret. Indmeldelsesblanketter og vedtægter er vedhæftet. Opkrævning af gebyr sker i starten af året og vil gælde fra 1. januar og året ud.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og er gyldig med virkning fra udgangen af regnskabsåret.

 

Priser for medlemskab:

 

Institutionelle investorer og kapitalforvaltere:
Medlemmer med aktiver (under forvaltning)
over 40 mia. DKK:                                             DKK 20.000
mellem 10 og 40 mia. DKK:                           DKK 10.000
under 10 mia. DKK:                                          DKK 5.000

Professionelle rådgivere:
Medlemmer med
mere end 50 ansatte:                                     DKK 20.000
mellem 25 og 50 ansatte:                              DKK 10.000
færre end 25 ansatte:                                     DKK 5.000

Medlemskab giver bl.a. adgang til foreningens 3-4 årlige arrangementer.

Læs mere i foreningens vedtægter.

 

DANSIF | H.C. Andersens Boulevard 7, 1. | DK-1553 København V | Telefon +45 3332 4266 | Telefax +45 3332 4274 | dansif@dansif.dk