Dansif

 

 

NB: Dansifs arrangementer er kun for medlemmer
 

 

Dansifs ordinære generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Dansif
 

den 26. april 2017 kl. 09.00 til 10.00


hos PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om det seneste regnskabsår ved formanden.

 3. Godkendelse af foreningens årsregnskab.

 4. Beslutning om anvendelse af overskud.

 5. Formålsdiskussion af foreningens fremtid.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 7. Valg af revisor og en suppleant til revisor.

 8. Fastsættelse af kontingent.

 9. Eventuelt.

  Se fremsendte dokument for uddybning af de enkelte punkter.

  Bestyrelsen skal minde om at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes (jf. § 8, stk. 7). Medlemmer, som kunne have en interesse i at stille op til en bestyrelsespost, bedes ligeledes meddele dette til sekretariatet senest 3 uger inden generalforsamlingen.


  I forlængelse af generalforsamlingen d. 26. april 2017 vil bestyrelsen gerne invitere Dansifs medlemmer til et fagligt seminar om ”impact investeringer” samt Søren Hvidkjærs præsentation af den næste rapport i Dansif-regi. Den faglige del afholdes ca. kl. 10-12.30 efterfulgt af en let frokost. Et nærmere program følger i april.

  Registrering og let morgenmad fra kl. 8.30.

  Tilmelding kan ske pr. e-mail til dansif@dansif.dk eller på telefon 33 32 42 66. Angiv venligst hvis du kun deltager i en del af programmet.


  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen
   

 

   
     


 

 

 

 

 

DANSIF | H.C. Andersens Boulevard 7, 1. | DK-1553 København V | Telefon +45 3332 4266 | Telefax +45 3332 4274 | dansif@dansif.dk